Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 87-100


ODLUKA KOJA ZAMENJUJE GENERALNI URBANISTIČKI PLAN ZA TITOVO UŽICE I SEVOJNO IZ 1965. - SAOBRAćAJNI ASPEKT
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.08
UDK: 625:711.4(497.11UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kuzović, Duško
 
 Rezime:
 Početkom 60-tih godina 20.veka u Užicu je došlo do naglog ekonomskog razvoja, velike potražnje za radnom snagom, povećanja zahteva za stambenim i industrijskim prostorom, eksplozije u izgradnji porodičnih objekata po obodnim delovima grada, potrebe za novim kapacitetima u infrastrukturi, povećanja tranzitnog saobraćaja itd. Skupština grada je 1966. donela Urbanistički program po kome će se raditi novi Generalni plan grada. Regulisanje izgradnje u naselju u periodu dok se radi novi Generalni Plan trebalo je da urbanistički i pravno vrši Odluka koja zamenjuje generalni urbanistički plan za Titovo Užice i Sevojno. To je bio prvi dokument ove vrste donet u urvbanističkoj istoriji grada. Tekstualni deo odluke je pratila i dokazna dokumentacija koja je sadržavala analizu postojećeg stanja, programske osnove i planska rešenja. Grafički deo odluke se sastojao od plana namene površina, plana saobraćaja i etapnog plana izgradnje. Odluka je važila do 1971.
 
 Ključne reči:
 Generalni plan, izgradnja, odluka, Titovo Užice, urbanizam