Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 101-114


ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ТИТОВО УЖИЦЕ ИЗ 1984. – саобраћај, екологија, центри
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.09
UDK: 711.4(497.11UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузовић, Душко
 
 Резиме:
 Просторни план општине Ужице из 1980. је предпоследњи урбанистички документ о развоју града начињен током социјалистичког периода. За потребе плана израђен је велики број студија. У поступку израде плана учествовао је велики број становника. План се може сматрати планирањем од дна ка врху. План наставља индустријализацију и формирање низа сателитских центара. Центри треба да растерете притисак на градско језгро и подигну квалитет живота становника. Индустрија се планира у посебно формираним зонама које се налазе где су изворишта сировина и радне снаге. План је предвидео решења у снабдевању водом, регулисању отпадних вода, уређењу водотокова итд. Посебна пажња у плану је усмерена на решавање питања градње у туристичким подручјима. План је правилно предвидео демографски и привредни развој.
 
 Кључне речи:
 Ужице, Просторни план општине, урбанистичко планирање у социјализму, градови западне Србије, уравнотежен локални развој.