Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 115-124


МОГУЋНОСТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЋЕ ДИМИТРИЈА ЖИВАДИНОВИЋА У УЛИЦИ КНЕЗА МИХАИЛА БР. 41 У БЕОГРАДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.10
UDK: 69.059.25/.38
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Марко
 
 Резиме:
 Кнез Михаилова улица и улице које је окружују са зградама углавном из 19. и почетка 20. века, као и многим културним и образовним институцијама у њој, представљају једну од најочуванијих историјски амбијенталних целина града. Због значајних историјских, урбанистичких, архитектонских, амбијенталних, уметничких и других вредности које садржи Кнез Михаилова улица, она је стављена под законску заштиту као просторно културно-историјска целина од изузетног значаја. У раду ће бити анализиране куће под бројем 41, 43 и 45 које представљају репрезентативне примере историјске архитектуре 19. и почетка 20. века и као такве према њима се мора имати посебан однос у приступима заштити и ревитализацији. Кроз предлог савремене презентације и будућег коришћења простора куће Димитрија Живадиновића број 41, биће дат допринос могућностима ревитализације стамбених зграда мешовите намене у складу са вредностима овог изузетно значајног простора, као и потребама савременог човека. Пројектом је предвиђено формирање културног центра, што је у складу са одговарајућим тенденцијама у свету приликом ревитализације и савременог коришћења просторно културно-историјских целина.
 
 Кључне речи:
 Кнез Михаилова улица, кућа Димитрија Живадиновића, ревитализација, презентација