Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 125-133


ОБЛИЦИ ПРОУЧАВАЊА И ПРОМОВИСАЊА ГРАДИТЕЉСКЕ БАШТИНЕ НА ПРИМЕРУ МРЕЖЕ ГРАДОВА СЕЦЕСИЈЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.11
UDK: 72.036(4)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Алаџић, Викторија; Дулић, Оливера
 
 Резиме:
 Уметнички правац сецесије је феномен који се проширио целом Европом крајем 19. и почетком 20. века. У различитим срединама носио је другачији назив: нова уметност, југендстил, сецесија, модернизам, итд, али је означавао један широки паневропски покрет. Ујединио је уметнике Европе далеко пре настанка Европске уније. Ослањајући се на основне принципе активности Савета Европе у области културе основана je, 1999. године, организација која се бави истраживањем, проучавањем и промовисањем уметничког наслеђа сецесије: Мрежа градова сецесије (Réseau Art Nouveau Network). Спонтано удруживање представника више институција из различитим европских градова, прерасло је временом у Културну руту Савета Европе и тиме добило европски карактер. У овом раду истражићемо начин рада организације, њене циљеве и досадашње остварене резултате.
 
 Кључне речи:
 културно наслеђе, сецесија, архитектура, Мрежа градова сецесије, Културне руте Савета Европе