Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016.год., стр. 53-62


ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЧЕЛИЧНОГ СФЕРНОГ РЕЗЕРВОАРА ВИСИНЕ H=44M ПРЕМА ЕВРОКОДУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.05
UDK: 624.953 : 693.814
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић, Мирослав Т.; Живковић, Смиља; Војнић Пурчар, Мартина
 
 Резиме:
 У овом раду се приказује прорачун челичног водоторња са сферним резервоаром за воду висине H=44m. Сферни резервоар се налази на врху челичног цевастог стуба пречика Ф=128цм. Конструкција водоторња моделирана је помоћу програмског пакета ABAQUS, чиме је добијена реална слика напонских и деформацијских стања у свим тачкама плашта резервоара и цевастог стуба. Анализа оптерећења конструкције извршена је на основу Европских стандарда, при чему је посебна пажња посвећена утицају земљотреса на сферни резервоар.
 
 Кључне речи:
 Eврокод, челични сферни резервоар, сеизмичко оптерећење