Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 53-62


DIMENZIONISANJE ČELIČNOG SFERNOG REZERVOARA VISINE H=44M PREMA EVROKODU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.05
UDK: 624.953 : 693.814
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav T.; Živković, Smilja; Vojnić Purčar, Martina
 
 Rezime:
 U ovom radu se prikazuje proračun čeličnog vodotornja sa sfernim rezervoarom za vodu visine H=44m. Sferni rezervoar se nalazi na vrhu čeličnog cevastog stuba prečika F=128cm. Konstrukcija vodotornja modelirana je pomoću programskog paketa ABAQUS, čime je dobijena realna slika naponskih i deformacijskih stanja u svim tačkama plašta rezervoara i cevastog stuba. Analiza opterećenja konstrukcije izvršena je na osnovu Evropskih standarda, pri čemu je posebna pažnja posvećena uticaju zemljotresa na sferni rezervoar.
 
 Ključne reči:
 Evrokod, čelični sferni rezervoar, seizmičko opterećenje