Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 997-1005


ПРЕТВАРАЊЕ ДРУШТВЕНЕ У ДРУГЕ ОБЛИКЕ СВОЈИНЕ У ЗАПАДНО-БАЧКОМ ОКРУГУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.101
UDK: 332.01.3(497.113)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена; Несторовић, Жарко
 
 Резиме:
 Промена политичких и економских система и транзиција из социјалистичког модела друштвеног у садашњи капиталистички модел приватног или (мање) државног власништва на пољопривредном земљишту, своју експанзију у нашој земљи доживела је допуном и доношењем низа закона, после 2000. године. У овом раду је презентовано истраживање облика својине у Западно-бачком округу за период 2008.-2014. година, са посебним акцентом на друштвеној својини. На основу података добијених кроз истраживање, извршена је упоредна анализа претварања друштвене у друге облике својине на пољопривредном земљишту на територији поменутог округа.
 
 Кључне речи:
 друштвена својина, приватна својина, транзиција