Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 997-1005


PRETVARANJE DRUŠTVENE U DRUGE OBLIKE SVOJINE U ZAPADNO-BAČKOM OKRUGU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.101
UDK: 332.01.3(497.113)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marinković, Goran; Trifković, Milan; Lazić, Jelena; Nestorović, Žarko
 
 Rezime:
 Promena političkih i ekonomskih sistema i tranzicija iz socijalističkog modela društvenog u sadašnji kapitalistički model privatnog ili (manje) državnog vlasništva na poljoprivrednom zemljištu, svoju ekspanziju u našoj zemlji doživela je dopunom i donošenjem niza zakona, posle 2000. godine. U ovom radu je prezentovano istraživanje oblika svojine u Zapadno-bačkom okrugu za period 2008.-2014. godina, sa posebnim akcentom na društvenoj svojini. Na osnovu podataka dobijenih kroz istraživanje, izvršena je uporedna analiza pretvaranja društvene u druge oblike svojine na poljoprivrednom zemljištu na teritoriji pomenutog okruga.
 
 Ključne reči:
 društvena svojina, privatna svojina, tranzicija