Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 987-996


ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ГЕОДЕТСКИХ МЕТОДА ТОКОМ ИЗГРАДЊЕ ВИСОКИХ ЗГРАДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.100
UDK: 528.41 : 528.28
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : З. Марковић, Maрко; Васић, Дејан; Нинков, Тоша; Петковић, Маријана; Јанковић, Никола
 
 Резиме:
 У раду је приказано решење проблема реализације геодетских радова током изградње високих зграда. На примеру интегрисаног мултисензорског система (Глобални Навигациони Сателитски Системи (ГНСС), инклинометри, тотална станица, метеоролошки сензори) дато је идејно решење перманентног мониторинга у реалном времену и геодетског обележавања током изградње будуће куле комплекса „Београд на води“. За реализацију пројекта описано је софтверско решење Trimble 4D. На основу приказаног идејног решења илустроваће се могућности геодетске струке и указати на место, улогу и значај геодетског стручњака у пројектима оваквог типа.
 
 Кључне речи:
 ГНСС, Тотална станица, инклинометар, High Rise