Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 979-986


ОБЛАК TАЧАКА И 3Д МОДЕЛ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА КАО ОСНОВА ОДРЖАВАЊА И САНАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.099
UDK: 004.922 : 007.52
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Нинков, Тоша; Сушић, Зоран; Булатовић, Владимир; Сабадош, Игор; Батиловић, Мехмед
 
 Резиме:
 3Д визуализација простора и објеката омогућава реалистичан приказ окружења. Савремене технологије попут ЛИДАР-а пружају могућности инвентаризације простора са великом тачношћу, а савремена софтверска решења пружају могућност визуализације и моделовања истог. Густином структурних линија и обезбеђењем нивоа тачности за све врсте пројектовања, ЛИДАР технологија у погледу ефикасности превазилази традиционалне технике масовног прикупљања података. У раду су представљени финални продукти наведене технологије који представљају основу за израду пројеката санације, реконструкције и изведеног стања инжењерских објеката, као што су мостови, тунели, саобрацајна инфраструктура, урбани комплекси и сл.
 
 Кључне речи:
 ЛИДАР, Облак тачака, 3Д модел