Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 979-986


OBLAK TAČAKA I 3D MODEL IZVEDENOG STANJA KAO OSNOVA ODRŽAVANJA I SANACIJE OBJEKATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.099
UDK: 004.922 : 007.52
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ninkov, Toša; Sušić, Zoran; Bulatović, Vladimir; Sabadoš, Igor; Batilović, Mehmed
 
 Rezime:
 3D vizualizacija prostora i objekata omogućava realističan prikaz okruženja. Savremene tehnologije poput LIDAR-a pružaju mogućnosti inventarizacije prostora sa velikom tačnošću, a savremena softverska rešenja pružaju mogućnost vizualizacije i modelovanja istog. Gustinom strukturnih linija i obezbeđenjem nivoa tačnosti za sve vrste projektovanja, LIDAR tehnologija u pogledu efikasnosti prevazilazi tradicionalne tehnike masovnog prikupljanja podataka. U radu su predstavljeni finalni produkti navedene tehnologije koji predstavljaju osnovu za izradu projekata sanacije, rekonstrukcije i izvedenog stanja inženjerskih objekata, kao što su mostovi, tuneli, saobracajna infrastruktura, urbani kompleksi i sl.
 
 Ključne reči:
 LIDAR, Oblak tačaka, 3D model