Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 967-976


ПОНОВНО ПРОМИШЉАЊЕ О ДНЕВНОЈ СВЈЕТЛОСТИ И ПЛАВО ЗЕЛЕНОЈ КОМПОНЕНТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.098
UDK: 72.012.22
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Станковић, Срђан
 
 Резиме:
 Овај рад користи дневну свјетлост и плаво зелену компоненту као неисцрпне потенцијале природе. Кроз поновно промишљање и примјену нове методологије рад указује на потребу хуманизирања свих људских насеља. Вреднујући конвенционална планска рјешења подстиче се иновативност, као нов модел који је јефтинији, промишљенији, мудрији и еколошки прихватљивији. Поред економске и еколошке ове компоненте имају психолошке, емоционалне, интелектуалне и осјетилне утицаје на људе. Као такве оне су услов за угодан, здрав и сретан живот савременог човјека у насељима и чине их отпорнијим на утицаје климатских екстрема. У раду се моделују и квантификују уочени потенцијали и индикатри екосистем сервиса, да би се олакшао процес доношења одлука. Све то се тестира у Студији случаја, гдје екосистем сервиси-ЕСС имају функцију показатеља за: свјетлост, фотосинтезу, испаравање.., [на све оно што у значајној мјери утиче на комфор живота човјека].
 
 Кључне речи:
 дневна свјетлост, плаво зелена компонента, хуманост, иновација, неисцрпне вриједности