Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 1007-1014


ГЕОДЕТСКА КОНТРОЛА ВЕРТИКАЛНОСТИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.102
UDK: 528.02 : 624
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић, Младен; Васиљевић, Славко; Амовић, Младен
 
 Резиме:
 Изградња високих објеката посљедица је повећања концентрације популације, ограниченог простора за градњу, високе цијене грађевинског земљишта и технолошког напретка. Геодетском контролом вертикалности високих објеката обезбјеђује се квалитет градње, сигурност и поузданост, како у току градње, тако и приликом експлоатације објекта. На овај начин могуће је предвидјети понашање објеката, као и спријечити евентуалне негативне посљедице узроковане одступањем изведене геометрије објеката од пројектованог стања. У раду ће бити приказана контрола вертикалности високих објеката примјеном геодетског тестирања подударности фигура.
 
 Кључне речи:
 Високи објекти, контрола подударности фигура, контрола вертикалности објеката