Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 805-814


МОДЕРАН ГРАД: ТИПОЛОГИЈА ГРАДСКОГ ТКИВА (Ограничења праксе Каниџе и Конзена и нова типологија)
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.081
UDK: 711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ловра, Ева
 
 Резиме:
 Дефинисање нове урбане типологије је циљ ове студије, и да представи типолошку анализу савременог града и урбаног ткива кроз примере и контекста у градовима АустроУгарске Монархије. Развој одговарајуће морфолошке методологије је полазна тачка истраживања, који се заснива на пракси Конзена и Каниџа, пошто урбана морфолоска пракса италијанске и енглеске школе не задовољавају у потпуности предмет и сврху истраге. Преко иновативне ре-интерпретације ових поступака може се формирати типоморфолошка анализа која се користи у проучавању дуалистичких градова.
 
 Кључне речи:
 типологија, модеран град, урбано ткиво, дуализам