Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 755-765


СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОЦЕСА УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ ГРАДОВА СРЕДЊЕ ВЕЛИЧИНЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.076
UDK: 711.523(497.113 Нови Сад)(043.3)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Полић, Дарко
 
 Резиме:
 Савремене просторне трансформације у градовима карактеришу специфични социо-економски процеси којима, као и у другим урбаним центрима широм света, руководе неолиберални обрасци пласирања капитала. За разлику од главних градова земаља некадашњег комунистичког Истока Европе, мањи и градови средње величине су тек крајем 20. и почетком 21. века започели процесе урбаних трансформација, међу којима су најзначајнији пројекти урбане регенерације, посебно зона градитељског наслеђа. Потреба за урбаном регенерацијом просторно запуштених урбаних целина је могуће постићи балансом потреба приватног капитала са партнерима из јавног сектора како би се успоставиле нове шеме одрживог урбаног развоја, које на почетку 21. века у региону Средње Европе, успешно промовише пројекат Европска престоница културе.
 
 Кључне речи:
 Градови средње величине, урбана регенерација, просторне трансформација, урбанистичко планирање.