Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 767-776


АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ КРОЗ ПЛАНИРАЊЕ У КАРЛСТАДУ, ШВЕДСКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.077
UDK: 627.512: 711.4(485.76KARLSTAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Чампраг, Небојша
 
 Резиме:
 Креирање резилијентности урбане средине је изузетно сложен процес, који директно зависи од датих околности. Ова чињеница подразумева изналажење одговарајућих решења за сваку конкретну констелацију ризика, што најбоље илуструје обимност задатка за локалну самоуправу и планере. Разумевање и учење на успешним примерима из праксе је стога један од начина да се ефикасније приступи решавању конкретних проблема. Поред потребе за разумевањем комплексности урбане резилијентности, овај чланак има за циљ и упознавање са изазовима креирања исте на примеру најугроженијег града Шведске, где се актуелно питање адаптације на климатске промене успешно спроводи кроз интеграцију са политиком планирања.
 
 Кључне речи:
 Урбана резилијентност, адаптација на климатске промене, урбанистичко планирање, Карлстад