Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 747-753


ТРАНСФОРМАЦИЈА ВОЈНОГ ЗЕМЉИШТА У ЦИВИЛНЕ НАМЕНЕ, ИНЖЕЊЕРИЈСКА КАСАРНА У НИШУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.075
UDK: 725.181(497.11 NIŠ)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирић, Александра; Куртовић- Фолић, Нађа
 
 Резиме:
 Војни комплекс под Бубњем више не постоји. Ипак, његово изучавање је значајно не само да би се употпунила хронолошка реконструкција урбаног развоја града, већ и да би се разумела култура свакодневног живота од османског периода до данашњих дана. Недавна конверзија војног у цивилно земљиште нас је подстакла да анализирамо овде приказане податке, као својеврсни пресек стања пре него што комплекс заувек промени намену. Новомиленијумска архитектура пословно- стамбеног кварта Нови Ниш, који је у изградњи, замениће зграде некадашње Нове касарне, односно касарне Бубањски хероји. Будућа намена Инжењерске касарне која је касније понела име хероја Филипа Кљајића, још увек није одређена. Овде представљена историјска белешка и архитектонска анализа Инжењерске касарне, помоћи ће генерацијама истраживача да разумеју контекст настајања комплекса, његову архитектонску вредност, али и околности савремене трансформације војног земљишта у цивилне намене.
 
 Кључне речи:
 Ниш, конверзија војног земљишта, Бубањ, Инжењерска касарна, Данио Владисављевић, Филип Кљајић, Бубањски хероји, културно добро, ревитализација