Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 735-746


СЛОЈЕВИТО ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ У САВРЕМЕНОМ УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.074
UDK: 719(4)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Живаљевић Луксор, Наташа; Куртовић-Фолић, Нађа
 
 Резиме:
 Према савременој међународној доктрини заштите градитељског наслеђа nеопходно је равноправно сагледати све слојеве проистекле из културних утицаја народа који су кроз историју обитавали на одређеном урбаном подручју. Градитељско наслеђе може бити заробљено испод савременог урбаног ткива, а његова презентација може бити комплексан проблем. У новије доба у Србији, као и у ширем окружењу, претњу по слојевито градитељско наслеђе приликом планског ширења урбаног ткива могу представљати непотпуно вредновање, нестручно управљање или недостатак професионалне вештине и креативности при презентацији in situ. У овом раду су анализирана новија решења презентације слојевитог градитељског наслеђа у региону која, због сличности културноисторијских утицаја, могу бити корисна за унапређење урбанистичког обликовања јавних простора са слојевитим архитектонским наслеђем и свеукупно очувања градитељске баштине у Србији.
 
 Кључне речи:
 градитељско наслеђе, урбано подручје, трансфер знања