Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 735-746


SLOJEVITO GRADITELJSKO NASLEĐE U SAVREMENOM URBANOM PODRUČJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.074
UDK: 719(4)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Živaljević Luksor, Nataša; Kurtović-Folić, Nađa
 
 Rezime:
 Prema savremenoj međunarodnoj doktrini zaštite graditeljskog nasleđa neophodno je ravnopravno sagledati sve slojeve proistekle iz kulturnih uticaja naroda koji su kroz istoriju obitavali na određenom urbanom području. Graditeljsko nasleđe može biti zarobljeno ispod savremenog urbanog tkiva, a njegova prezentacija može biti kompleksan problem. U novije doba u Srbiji, kao i u širem okruženju, pretnju po slojevito graditeljsko nasleđe prilikom planskog širenja urbanog tkiva mogu predstavljati nepotpuno vrednovanje, nestručno upravljanje ili nedostatak profesionalne veštine i kreativnosti pri prezentaciji in situ. U ovom radu su analizirana novija rešenja prezentacije slojevitog graditeljskog nasleđa u regionu koja, zbog sličnosti kulturnoistorijskih uticaja, mogu biti korisna za unapređenje urbanističkog oblikovanja javnih prostora sa slojevitim arhitektonskim nasleđem i sveukupno očuvanja graditeljske baštine u Srbiji.
 
 Ključne reči:
 graditeljsko nasleđe, urbano područje, transfer znanja