Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 747-753


TRANSFORMACIJA VOJNOG ZEMLJIŠTA U CIVILNE NAMENE, INŽENJERIJSKA KASARNA U NIŠU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.075
UDK: 725.181(497.11 NIŠ)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirić, Aleksandra; Kurtović- Folić, Nađa
 
 Rezime:
 Vojni kompleks pod Bubnjem više ne postoji. Ipak, njegovo izučavanje je značajno ne samo da bi se upotpunila hronološka rekonstrukcija urbanog razvoja grada, već i da bi se razumela kultura svakodnevnog života od osmanskog perioda do današnjih dana. Nedavna konverzija vojnog u civilno zemljište nas je podstakla da analiziramo ovde prikazane podatke, kao svojevrsni presek stanja pre nego što kompleks zauvek promeni namenu. Novomilenijumska arhitektura poslovno- stambenog kvarta Novi Niš, koji je u izgradnji, zameniće zgrade nekadašnje Nove kasarne, odnosno kasarne Bubanjski heroji. Buduća namena Inženjerske kasarne koja je kasnije ponela ime heroja Filipa Kljajića, još uvek nije određena. Ovde predstavljena istorijska beleška i arhitektonska analiza Inženjerske kasarne, pomoći će generacijama istraživača da razumeju kontekst nastajanja kompleksa, njegovu arhitektonsku vrednost, ali i okolnosti savremene transformacije vojnog zemljišta u civilne namene.
 
 Ključne reči:
 Niš, konverzija vojnog zemljišta, Bubanj, Inženjerska kasarna, Danio Vladisavljević, Filip Kljajić, Bubanjski heroji, kulturno dobro, revitalizacija