Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 755-765


SPECIFIČNOSTI PROCESA URBANE REGENERACIJE GRADOVA SREDNJE VELIČINE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.076
UDK: 711.523(497.113 Нови Сад)(043.3)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Polić, Darko
 
 Rezime:
 Savremene prostorne transformacije u gradovima karakterišu specifični socio-ekonomski procesi kojima, kao i u drugim urbanim centrima širom sveta, rukovode neoliberalni obrasci plasiranja kapitala. Za razliku od glavnih gradova zemalja nekadašnjeg komunističkog Istoka Evrope, manji i gradovi srednje veličine su tek krajem 20. i početkom 21. veka započeli procese urbanih transformacija, među kojima su najznačajniji projekti urbane regeneracije, posebno zona graditeljskog nasleđa. Potreba za urbanom regeneracijom prostorno zapuštenih urbanih celina je moguće postići balansom potreba privatnog kapitala sa partnerima iz javnog sektora kako bi se uspostavile nove šeme održivog urbanog razvoja, koje na početku 21. veka u regionu Srednje Evrope, uspešno promoviše projekat Evropska prestonica kulture. Gradovi srednje veličine, urbana regeneracija, prostorne transformacija, urbanističko planiranje.
 
 Ključne reči:
 Gradovi srednje veličine, urbana regeneracija, prostorne transformacija, urbanističko planiranje.