Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 709-720


LATTICE-BOLTZMANN МЕТОДА У НУМЕРИЧКОЈ МЕХАНИЦИ ФЛУИДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.072
UDK: 532:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан; Росић, Никола; Зиндовић, Будо
 
 Резиме:
 Lattice-Boltzmann-ова метода (ЛБМ) је нова метода у нумеричкој механици флуида. Док традиционалне нумеричке методе непосредно дискретизују и решавају макроскопске једначине механике флуида, ЛБМ решава дискретну кинетичку једначину која репродукује једначине механике флуида у макроскопском смислу. Овај рад представља концепт функције расподеле која је неопходна у ЛБМ, Boltzmann-ову једначину и развијање у низ по Chapman-Enskog-м које се користи у циљу репродуковања макроскопских једначина механике флуида полазећи од Boltzmann-ове једначине. У раду је такође представљен поступак дискретизације Boltzmann-ове једначине у простору брзина и физичком простору ради успостављања lattice-Boltzmann-ове једначине.
 
 Кључне речи:
 lattice-Boltzmann метода, развијање у низ по Chapman-Enskog-у, нумеричка механика флуида