Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 699-708


АНАЛИЗА УЧЕСТАЛОСТИ И ТРАЈАЊА УЗОРКОВАЊА ХИДРОДИНАМИЧКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ФИЗИЧКИМ МОДЕЛИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.071
UDK: 627.132 : 532.51
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јосиповић, Јована; Миловановић, Бојан; Кузмановић, Владан; Капор, Радомир; Савић, Љубодраг; Зиндовић, Будо
 
 Резиме:
 У раду се анализира осетљивост резултата мерења на физичком моделу у зависности од учесталости и трајања узорковања. За потребе истраживања коришћени су подаци мерења на физичким моделима умирујућег базена, која су вршена у хидрауличким лабораторијама Завода за хидраулику Института за водопривреду „Јарослав Черни“ и Грађевинског факултета Универзитета у Београду. На основу спроведеног истраживања усвојен је план оптимизације мерења за наредне диспозиције физичког модела.
 
 Кључне речи:
 учесталост узорковања, трајање узорковања, хидродинамички притисак, флуктуација, умирујући базен