Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 699-708


ANALIZA UČESTALOSTI I TRAJANJA UZORKOVANJA HIDRODINAMIČKOG OPTEREĆENJA NA FIZIČKIM MODELIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.071
UDK: 627.132 : 532.51
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Josipović, Jovana; Milovanović, Bojan; Kuzmanović, Vladan; Kapor, Radomir; Savić, Ljubodrag; Zindović, Budo
 
 Rezime:
 U radu se analizira osetljivost rezultata merenja na fizičkom modelu u zavisnosti od učestalosti i trajanja uzorkovanja. Za potrebe istraživanja korišćeni su podaci merenja na fizičkim modelima umirujućeg bazena, koja su vršena u hidrauličkim laboratorijama Zavoda za hidrauliku Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na osnovu sprovedenog istraživanja usvojen je plan optimizacije merenja za naredne dispozicije fizičkog modela.
 
 Ključne reči:
 učestalost uzorkovanja, trajanje uzorkovanja, hidrodinamički pritisak, fluktuacija, umirujući bazen