Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 689-698


ТЕМПЕРАТУРЕ У БРАНИ И АКУМУЛАЦИЈИ "БАЈИНА БАШТА" У ПЕРИОДУ 1995-2015.
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.070
UDK: 551.526 : 627.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јосиповић, Јована; Ашкрабић, Марина; Кузмановић, Владан; Мирковић, Милица; Петојевић, Зорана; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
 
 Резиме:
 У раду су најпре приказани подаци мерења температуре ваздуха, тела бране и воде у акумулацији ХЕ "Бајина Башта" у периоду од 1995. до 2015. године. Мерења су вршена на 100 мерних места. На основу измерених температураа воде у акумулацији дефинисане су аналитичке формуле нестационарног температурног поља према Bofang-овом моделу. Температурно поље бране је приказано у карактеристичним тачкама, у периодима када су температурни градијенти највећи. Добијени резултати омогућавају анализу термичког напрезања, што представља важан фактор праћења стабилности и сигурности брана.
 
 Кључне речи:
 температурно поље, брана, температура акумулације, Bofang-ов модел