Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 679-688


ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН УМИРУЈУЋЕГ БАЗЕНА НЕПРИЗМАТИЧНОГ СТЕПЕНАСТОГ БРЗОТОКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.069
UDK: 627.132 : 532.51
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Љубичић , Роберт; Зиндовић, Будо; Миловановић, Бојан; Капор, Радомир; Савић, Љубодраг
 
 Резиме:
 Циљ рада је да се на основу закона механике флуида, постојећих резултата моделских испитивања и постојећих емпиријских израза, анализира утицај непризматичности степенастог брзотока на димензионисање умирујућих базена код гравитационих бетонских брана. Анализирани су параметри који утичу на силе од воде на уласку у умирујући базен, на основу којих је предложена методологија за димензионисање базена. Пружена је и могућност да се поједностави поступак оптимизације целокупног евакуационог органа бране.
 
 Кључне речи:
 хидраулика, умирујући базен, степенасти брзоток, гравитационе бране