Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 669-677


МЕРЕЊЕ ПРОТИЦАЈА ОШТРОИВИЧНИМ, АЕРИСАНИМ ПРЕЛИВОМ БЕЗ БОЧНЕ КОНТРАКЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.068
UDK: 532.57 : 001.891.53
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Hovány, Lajos
 
 Резиме:
 Постојећи стандард и стручна литература Републике Србије препоручују мерење протицаја воде оштроивичним преливом, при аерисаном млазу. Аерација млаза, приликом мерења хидрограма оштроивичним, несуженим преливом, још није решена. Током јула и августа 2015-е године, у Хидрауличкој лабораторији Грађевинског факултета у Суботици, експериментално је истраживан нови тип аератора млаза у ову сврху. Мерењем од 20. октобра до 5. децембра исте године доказана је његова ваљаност.
 
 Кључне речи:
 оштроивични прелив, непотопљено преливање, аератор млаза