Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 669-677


MERENJE PROTICAJA OŠTROIVIČNIM, AERISANIM PRELIVOM BEZ BOČNE KONTRAKCIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.068
UDK: 532.57 : 001.891.53
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hovány, Lajos
 
 Rezime:
 Postojeći standard i stručna literatura Republike Srbije preporučuju merenje proticaja vode oštroivičnim prelivom, pri aerisanom mlazu. Aeracija mlaza, prilikom merenja hidrograma oštroivičnim, nesuženim prelivom, još nije rešena. Tokom jula i avgusta 2015-e godine, u Hidrauličkoj laboratoriji Građevinskog fakulteta u Subotici, eksperimentalno je istraživan novi tip aeratora mlaza u ovu svrhu. Merenjem od 20. oktobra do 5. decembra iste godine dokazana je njegova valjanost.
 
 Ključne reči:
 oštroivični preliv, nepotopljeno prelivanje, aerator mlaza