Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 679-688


HIDRAULIČKI PRORAČUN UMIRUJUĆEG BAZENA NEPRIZMATIČNOG STEPENASTOG BRZOTOKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.069
UDK: 627.132 : 532.51
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ljubičić , Robert; Zindović, Budo; Milovanović, Bojan; Kapor, Radomir; Savić, Ljubodrag
 
 Rezime:
 Cilj rada je da se na osnovu zakona mehanike fluida, postojećih rezultata modelskih ispitivanja i postojećih empirijskih izraza, analizira uticaj neprizmatičnosti stepenastog brzotoka na dimenzionisanje umirujućih bazena kod gravitacionih betonskih brana. Analizirani su parametri koji utiču na sile od vode na ulasku u umirujući bazen, na osnovu kojih je predložena metodologija za dimenzionisanje bazena. Pružena je i mogućnost da se pojednostavi postupak optimizacije celokupnog evakuacionog organa brane.
 
 Ključne reči:
 hidraulika, umirujući bazen, stepenasti brzotok, gravitacione brane