Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 623-629


ОШТЕЋЕЊА ТРОШНИХ ОБЈЕКАТА КАО ПОСЛЕДИЦА ИСКОПА ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.063
UDK: 624.152 : 69.059.22
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лукић, Андрија; Лукић, Драган; Маринковић, Драгослав
 
 Резиме:
 Изградња нових објеката у старом језгру градова, у непосредној близини старих и трошних објеката, често доводи до њиховог оштећења. У овом раду приказују се оштећења старих трошних објеката која настају услед ископа и осигурања темељних јама у њиховој непосредној близини . Такође, у оквиру овог рада приказује се техничко решење санације једног објекта чија су оштећења настала услед ископа темељне јаме непосредно уз објекат.
 
 Кључне речи:
 трошни објекти, темељна јама, оштећење објекта, санација