Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 623-629


OŠTEĆENJA TROŠNIH OBJEKATA KAO POSLEDICA ISKOPA TEMELJNE JAME
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.063
UDK: 624.152 : 69.059.22
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lukić, Andrija; Lukić, Dragan; Marinković, Dragoslav
 
 Rezime:
 Izgradnja novih objekata u starom jezgru gradova, u neposrednoj blizini starih i trošnih objekata, često dovodi do njihovog oštećenja. U ovom radu prikazuju se oštećenja starih trošnih objekata koja nastaju usled iskopa i osiguranja temeljnih jama u njihovoj neposrednoj blizini . Takođe, u okviru ovog rada prikazuje se tehničko rešenje sanacije jednog objekta čija su oštećenja nastala usled iskopa temeljne jame neposredno uz objekat.
 
 Ključne reči:
 trošni objekti, temeljna jama, oštećenje objekta, sanacija