Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 611-621


OSVRT NA PRORAČUN TEMELJA TORNJEVA – DEO 11
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.062
UDK: 624.151
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : D. Petković, Mirko
 
 Rezime:
 Kao što je inž. M. Milanković pre skoro jednog veka znao tako i danas vrsni inžinjeri znaju da u suštini ne postoji razlika između osnovnih postavki teorije konsolidacije i prenosa toplote. Međutim, još manji broj zna da ta razlika ne postoji samo zbog toga što je u fazi formiranja mehanike tla Milanković podržao svog mlađeg kolegu K. Terzaghi-a da uticaj inercijalnih sila zanemari i tako iznalaženje rešenja jednih diferencijalnih jednačina zameni primenom postojećih rešenja drugih diferencijalnih jednačina. Time je posledično i trasiran put dela ove uslovno nove nauke. Na žalost, to zanemarivanje i stručna ekspertiza 5-očlane komisije darovitih školaraca i tadašnjih autoriteta po pitanju teorije, bukvalno su doveli njihovog još više darovitog oponenta do odluke da istu zajedno sa suprugom ne preživi. Na taj način je Teorijska mehanika tla postala jedina nauka koja se posle ekspertize rodila smrću svog oponenta. Obično je bilo obrnuto.Na sreću, iako su danas mnoge takve i slične ekspertize poprimile osobenosti biznisa, ipak je kod vrhunskih inženjera teoretski rezultat bio i ostao samo član savetodavnog tela koji ne upravlja njihovim radom i objektivnošću. Rad predstavlja pregled stanja i primer kako se još jedan, na izled sličan problem etike i struke, a koji se odnosi na praktični proračun ekscentrično opterećenih temelja antenskih tornjeva i sl. objekata, alternativno postavlja i rešava bez zamene složenijeg problema jednostavnijim i pristupačnijim.
 
 Ključne reči:
 Antenski tornjevi, temelji, proračun napona u tlu, dobra praksa