Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 611-621


ОСВРТ НА ПРОРАЧУН ТЕМЕЉА ТОРЊЕВА – ДЕО 11
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.062
UDK: 624.151
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Д. Петковић, Мирко
 
 Резиме:
 Као што је инж. М. Миланковић пре скоро једног века знао тако и данас врсни инжињери знају да у суштини не постоји разлика између основних поставки теорије консолидације и преноса топлоте. Међутим, још мањи број зна да та разлика не постоји само због тога што је у фази формирања механике тла Миланковић подржао свог млађег колегу K. Terzaghi-a да утицај инерцијалних сила занемари и тако изналажење решења једних диференцијалних једначина замени применом постојећих решења других диференцијалних једначина. Тиме је последично и трасиран пут дела ове условно нове науке. На жалост, то занемаривање и стручна експертиза 5-очлане комисије даровитих школараца и тадашњих ауторитета по питању теорије, буквално су довели њиховог још више даровитог опонента до одлуке да исту заједно са супругом не преживи. На тај начин је Теоријска механика тла постала једина наука која се после експертизе родила смрћу свог опонента. Обично је било обрнуто.На срећу, иако су данас многе такве и сличне експертизе попримиле особености бизниса, ипак је код врхунских инжењера теоретски резултат био и остао само члан саветодавног тела који не управља њиховим радом и објективношћу. Рад представља преглед стања и пример како се још један, на излед сличан проблем етике и струке, а који се односи на практични прорачун ексцентрично оптерећених темеља антенских торњева и сл. објеката, алтернативно поставља и решава без замене сложенијег проблема једноставнијим и приступачнијим.
 
 Кључне речи:
 Антенски торњеви, темељи, прорачун напона у тлу, добра пракса