Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 603-610


МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЛИКВЕФАКЦИЈЕ УСЉЕД ДИНАМИЧКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.061
UDK: 624.131.54
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Грујић, Бојана; Јокановић, Игор; Зељић, Драгана; Грујић, Жарко
 
 Резиме:
 Ликвефакција се појављује као један од споредних ефеката јаких земљотреса. Може се дефинисати као феномен трансформације стабилног и чврстог тла у стање густе течности. Ликвефакција се може десити под утицајем земљотреса или другог динамичког оптереć ења у случају високог нивоа засићености тла. Главни фактори који утичу на ликвефакциони потенцијал тла су низак индекс збијености и висок степен засиć ења водом. Опасност лежи у фаталном претурању објеката што изазива даља оштеć ења и диференцијалном слијегању конструкција која настају усљед наглог губитка чврстоће. У раду је приказана анализа потенцијала за појаву ликвефакције и представљене различите мјере заштите против ликвефакције.
 
 Кључне речи:
 ликвефакција, динамичко оптерећење, засићење тла, мере заштите