Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 603-610


MJERE ZA SPREČAVANJE LIKVEFAKCIJE USLJED DINAMIČKOG OPTEREĆENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.061
UDK: 624.131.54
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grujić, Bojana; Jokanović, Igor; Zeljić, Dragana; Grujić, Žarko
 
 Rezime:
 Likvefakcija se pojavljuje kao jedan od sporednih efekata jakih zemljotresa. Može se definisati kao fenomen transformacije stabilnog i čvrstog tla u stanje guste tečnosti. Likvefakcija se može desiti pod uticajem zemljotresa ili drugog dinamičkog optereć enja u slučaju visokog nivoa zasićenosti tla. Glavni faktori koji utiču na likvefakcioni potencijal tla su nizak indeks zbijenosti i visok stepen zasić enja vodom. Opasnost leži u fatalnom preturanju objekata što izaziva dalja ošteć enja i diferencijalnom slijeganju konstrukcija koja nastaju usljed naglog gubitka čvrstoće. U radu je prikazana analiza potencijala za pojavu likvefakcije i predstavljene različite mjere zaštite protiv likvefakcije.
 
 Ključne reči:
 likvefakcija, dinamičko opterećenje, zasićenje tla, mjere zaštite