Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 591-601


KOMPARATIVNA ANALIZA PRORAČUNA FLEKSIBILNE I KRUTE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.060
UDK: 625.021/.022
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Uljarević, Milan; Šupić, Slobodan
 
 Rezime:
 Veoma često se u niskogradnji prilikom dimenzionisanja kolovoznih konstrukcija predviđenih za odvijanje saobraćaja teških teretnih vozila postavlja pitanje izbora između dve vrste kolovoznih konstrukcija - fleksibilne i krute kolovozne konstrukcije. U radu je izvršeno dimenzionisanje kolovozne konstrukcije (platoa) na kojem se predviđa saobraćaj isključivo teških teretnih vozila (dampera) sa težinama od 2.350 kN, odnosno 775.5 kN +1574.5 kN. Dimenzionisanje je izvršeno za dva slučaja, tj. data su varijantna rešenja za fleksibilnu i krutu kolovoznu konstrukciju, kao i poređenje rezultata što uključuje složenost tehnologije izvođenja kao i cene koštanja izvođenja radova obuhvaćeno predmerom i predračunom radova.
 
 Ključne reči:
 Dimenzionisanje, kolovoz, kruti i fleksibilni, teška vozila