Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 581-589


PARAMETAR STANJA ZA OPIS NAPONSKODEFORMACIJSKOG PONAŠANJA TLA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.059
UDK: 624.131.534
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jocković, Sanja; Vukićević, Mirjana
 
 Rezime:
 U radu je predstavljen koncept parametra stanja u konstitutivnom modeliranju tla u okviru teorije kritičnog stanja. Pokazano je da je parametar stanja koji predstavlja razliku trenutnog koefeicijenta poroznosti i koeficijenta poroznosti na liniji kritičnog stanja pri istoj vrednosti srednjeg normalnog napona, efektivan parametar za opisivanje naponskodeformacijskog ponašanja tla. Konstitutivni modeli koji koriste parametar stanja kao unutrašnju promenljivu su jednostavni i mogu opisati detalje u naponsko-deformacijskom odgovoru tla. Takođe, parametar stanja je prikladniji parametar za predstavljanje stanja peska in-situ nego relativna zbijenost.
 
 Ključne reči:
 Tlo, parametar stanja, konstitutivni model, kritično stanje