Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 571-580


PRIMENA UBLAŽIVAČA UDARA NA DENIVELISANIM RASKRSNICAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.058
UDK: 625.739.888
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vranjevac, Stefan; Fric, Sanja; Ilić, Vladan; Trpčevski, Filip; Pančić, Isidora
 
 Rezime:
 Izlivi na rampama denivelisanih raskrsnica predstavljaju potencijalno opasna mesta po bezbednost saobraćaja. Zbog toga je razvijen niz sistema za zadržavanje vozila kojima bi se smanjile posledice saobraćajnih nezgoda. Pravilna ugradnja adekvatnih ublaživača udara zahteva dovoljno prostora (dužinu) na mestu gde se rampa odvaja od glavnog pravca. Da bi se omogućila ugradnja takvog sistema mora se preispitati osnovna geometrija izliva rampe uspostavljanjem odgovarajućeg odnosa između radijusa i prelazne krivine.
 
 Ključne reči:
 Ublaživači udara, bezbednost saobraćaja, ivična geometrija izliva