Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 559-569


PROCENA ISTITUCIONALNOG KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA U MOLDAVIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.057
UDK: 656.1 : 338.47(478)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jokanović, Igor; Radović, Nebojša; Begović, Edin; Ciobanu, Nicolaie
 
 Rezime:
 Putni sektor put u Moldaviji doživlјava iste uticaje koji usmeravaju promene u putnim organizacijama širom sveta, kao što su: globalizacija i sve veći porast trgovinske razmene među državama, tehnologije koje brzo napreduju, povećani zahtevi za infrastrukturom i zadovolјavanjem rastuće potražnje, kao i političke i regulatorne reforme. Putne organizacije širom sveta ovim izazovima odgovaraju na različite načine. Rad prikazuje rezultate institucionalne procene sprovedene sa glavnim cilјem da se utvrdi adekvatnost javnog sektora za upravlјanje i obavlјanje aktivnosti održavanja, i za uvođenje ugovora o održavanju zasnovanih na nivou usluge, te da predloži pobolјšanja u oblastima za koje se utvrdi da je to potrebno.
 
 Ključne reči:
 upravljanje putevima, ocena kapaciteta, monitoring, regulisanje, eksploatacija