Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 559-569


ПРОЦЕНА ИСТИТУЦИОНАЛНОГ КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА У МОЛДАВИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.057
UDK: 656.1 : 338.47(478)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор; Радовић, Небојша; Беговић, Един; Ciobanu, Nicolaie
 
 Резиме:
 Путни сектор пут у Молдавији доживлјава исте утицаје који усмеравају промене у путним организацијама широм света, као што су: глобализација и све већи пораст трговинске размене међу државама, технологије које брзо напредују, повећани захтеви за инфраструктуром и задоволјавањем растуће потражње, као и политичке и регулаторне реформе. Путне организације широм света овим изазовима одговарају на различите начине. Рад приказује резултате институционалне процене спроведене са главним цилјем да се утврди адекватност јавног сектора за управлјање и обавлјање активности одржавања, и за увођење уговора о одржавању заснованих на нивоу услуге, те да предложи поболјшања у областима за које се утврди да је то потребно.
 
 Кључне речи:
 управљање путевима, оцена капацитета, мониторинг, регулисање, експлоатација