Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 549-558


ВЕРТИКАЛНИ ОДГОВОР ГРУПЕ ТЕМЕЉА НА СЛОЈЕВИТОМ ТЛУ ПРИМЕНОМ ITM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.056
UDK: 624.131.382
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радишић, Марко; Петронијевић, Мира
 
 Резиме:
 У овом раду анализирана је динамичка интеракција два крута темеља, без масе, фундирана на површини слоја тла коначне дубине. Динамички одговор у вертикалном правцу је одређен применом Методе интегралне трансформације (Integral Transform Method, ITM) која се заснива на аналитичком решењу Ламéових диференцијалних једначина кретања. Параметарска анализа вертикалних вибрација система у функцији дебљине слоја је спроведена применом програма написаног у Матлаб-у. Резултати те анализе су приказани у раду.
 
 Кључне речи:
 динамичка интеракција тла и објекта, група крутих темеља, слојевито тло, метода интегралне трансформације