Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 571-580


ПРИМЕНА УБЛАЖИВАЧА УДАРА НА ДЕНИВЕЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.058
UDK: 625.739.888
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Врањевац, Стефан; Фриц, Сања; Илић, Владан; Трпчевски, Филип; Панчић, Исидора
 
 Резиме:
 Изливи на рампама денивелисаних раскрсница представљају потенцијално опасна места по безбедност саобраћаја. Због тога је развијен низ система за задржавање возила којима би се смањиле последице саобраћајних незгода. Правилна уградња адекватних ублаживача удара захтева довољно простора (дужину) на месту где се рампа одваја од главног правца. Да би се омогућила уградња таквог система мора се преиспитати основна геометрија излива рампе успостављањем одговарајућег односа између радијуса и прелазне кривине.
 
 Кључне речи:
 Ублаживачи удара, безбедност саобраћаја, ивична геометрија излива