Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 581-589


ПАРАМЕТАР СТАЊА ЗА ОПИС НАПОНСКОДЕФОРМАЦИЈСКОГ ПОНАШАЊА ТЛА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.059
UDK: 624.131.534
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јоцковић, Сања; Вукићевић, Мирјана
 
 Резиме:
 У раду је представљен концепт параметра стања у конститутивном моделирању тла у оквиру теорије критичног стања. Показано је да је параметар стања који представља разлику тренутног коефеицијента порозности и коефицијента порозности на линији критичног стања при истој вредности средњег нормалног напона, ефективан параметар за описивање напонскодеформацијског понашања тла. Конститутивни модели који користе параметар стања као унутрашњу променљиву су једноставни и могу описати детаље у напонско-деформацијском одговору тла. Такође, параметар стања је прикладнији параметар за представљање стања песка in-situ него релативна збијеност.
 
 Кључне речи:
 Тло, параметар стања, конститутивни модел, критично стање