Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 591-601


КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПРОРАЧУНА ФЛЕКСИБИЛНЕ И КРУТЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.060
UDK: 625.021/.022
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Уљаревић, Милан; Шупић, Слободан
 
 Резиме:
 Веома често се у нискоградњи приликом димензионисања коловозних конструкција предвиђених за одвијање саобраћаја тешких теретних возила поставља питање избора између две врсте коловозних конструкција - флексибилне и круте коловозне конструкције. У раду је извршено димензионисање коловозне конструкције (платоа) на којем се предвиђа саобраћај искључиво тешких теретних возила (дампера) са тежинама од 2.350 kN, односно 775.5 kN +1574.5 kN. Димензионисање је извршено за два случаја, тј. дата су варијантна решења за флексибилну и круту коловозну конструкцију, као и поређење резултата што укључује сложеност технологије извођења као и цене коштања извођења радова обухваћено предмером и предрачуном радова.
 
 Кључне речи:
 Димензионисање, коловоз, крути и флексибилни, тешка возила