Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 513-520


ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ БАЗНЕ СТАНИЦЕ У НАСЕЉУ ЛАЗАРЕВО, ФОЧА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.052
UDK: 621.395.721.5 : 550.8(497.6FO?A)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић, Неђо
 
 Резиме:
 Базне станице за мобилну телефонију, углавном су распоређене на врховима брежуљстих или брдско-планинских терена. Понекад се могу наћи и у падинском дијелу, ближе годњем дијелу падине, уколико се сигналом покрива само насељени дио у њеном подножју. Таква станица је предвиђена на подручју општине Фоча, која ће се налазити јужно од градског насеља у нижем дијелу падине, планине Плијеш са нагибом према насељеним мјестима општине. Локација се одабрана тако да може покривати сигналом предвиђено подручје, али и да има приступ локалним путевима. За изградњу станице потребан је мањи простор, али је у оваквим срединама неопходно истражити шири простор терена који може да има утицаја на његову стабилност, током и након изградње објекта.
 
 Кључне речи:
 терен, базна станица, падина, стабилност, средина