Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 425-430


ТОПЛОТНА ПРОВОДЉИВОСТ СУВОГ И ВЛАЖНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗИДОВА – ВАЖАН УТИЦАЈ НА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ОБЈЕКАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.043
UDK: 691 : 536.2.022
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кекановић, Милан; Шумарац, Драгослав; Касаш, Карољ; Чех, Арпад
 
 Резиме:
 Овај рад указује на врло важан детаљ од кога зависи енергетска ефикасност објеката а то је стање влажности материјала којим изолујемо објекте. Инструменти старије генерације, мерење топлотне проводљивости изводе искључиво у сувом стању материјала. Тако добијамо мерену топлотну проводљивост λм (W/мК) у сувом стању и индиректно процењену (из табела) рачунску вредност λр (W/мК), за влажно стање материјала. Често се дешава да пројектанти у прорачуну случајно или намерно користе λм (W/мК) за суво стање материјала, што је мања вредност која даје већи отпор прелазу топлоте Р (м2К/W). Проблем настаје када зими материјал постаје влажан са већом проводљивошћу топлоте, што директно негативно утиче на енергретску ефикасност објеката. Инструменти нове генерације као што је Исомет 2114, су у стању да врло брзо и прецизно измере рачунску вредност λр (W/мК) за реално стање влажности материјала која ће стварно у току зиме бити у зидовима објеката. На тај начин могуће је прецизније одредити дебљину слојева зида који ће задовољити прописане вредности прелаза топлоте У (W/ м2К) за услове реалне влажности материјала у зидовима.
 
 Кључне речи:
 проводљивост, пренос топлоте, енергетска ефикасност