Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 425-430


TOPLOTNA PROVODLJIVOST SUVOG I VLAŽNOG MATERIJALA ZIDOVA – VAŽAN UTICAJ NA ENERGETSKU EFIKASNOST OBJEKATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.043
UDK: 691 : 536.2.022
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kekanović, Milan; Šumarac, Dragoslav; Kasaš, Karolj; Čeh, Arpad
 
 Rezime:
 Ovaj rad ukazuje na vrlo važan detalj od koga zavisi energetska efikasnost objekata a to je stanje vlažnosti materijala kojim izolujemo objekte. Instrumenti starije generacije, merenje toplotne provodljivosti izvode isključivo u suvom stanju materijala. Tako dobijamo merenu toplotnu provodljivost λm (W/mK) u suvom stanju i indirektno procenjenu (iz tabela) računsku vrednost λr (W/mK), za vlažno stanje materijala. Često se dešava da projektanti u proračunu slučajno ili namerno koriste λm (W/mK) za suvo stanje materijala, što je manja vrednost koja daje veći otpor prelazu toplote R (m2K/W). Problem nastaje kada zimi materijal postaje vlažan sa većom provodljivošću toplote, što direktno negativno utiče na energretsku efikasnost objekata. Instrumenti nove generacije kao što je Isomet 2114, su u stanju da vrlo brzo i precizno izmere računsku vrednost λr (W/mK) za realno stanje vlažnosti materijala koja će stvarno u toku zime biti u zidovima objekata. Na taj način moguće je preciznije odrediti debljinu slojeva zida koji će zadovoljiti propisane vrednosti prelaza toplote U (W/ m2K) za uslove realne vlažnosti materijala u zidovima.
 
 Ključne reči:
 provodljivost, prenos toplote, energetska efikasnost