Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 415-424


УТИЦАЈ САДРЖАЈА ВЛАГЕ НА КОЕФИЦИЈЕНТ ТОПЛОТНЕ ПРОВОДНОСТИ БЕТОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.042
UDK: 691.32 : 536.21
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ашкрабић, Марина; Јосиповић, Јована; Петојевић, Зорана; Мирковић, Милица; Брајовић, Љиљана; Госпавић, Радован; Радовановић, Слободан; Тодоровић, Горан
 
 Резиме:
 У раду су описани физички процеси адсорпције и транспорта влаге који доминантно утичу на физичке и топлотне карактеристике бетона, посебно утицај величинe и распоредa пора. Анализиран је драстичан пораст коефицијента топлотне проводности λ бетона при порасту релативне влажности. Дате су аналитичке формуле и графици за λ у функцији запреминске масе и масене влажности лаких и нормалних бетона за вредности садржаја влаге који се јављају у пракси. Формула се базира на екперименталним вредностима за λ које су доступне у литератури.
 
 Кључне речи:
 бетон, садржај влаге, коефицијент топлотне проводности материјала