Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 405-413


БЕЛИ ЦЕМЕНТ БЕТОН КАО ЕЛЕМЕНТ ОДРЖИВОГ ГРАДИТЕЉСТВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.041
UDK: 691.3 : 536.21
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Топличић-Ћурчић, Гордана; Грдић, Душан; Ристић, Ненад; Грдић, Зоран
 
 Резиме:
 Утицај материјала на температуру локалне атмосфере је подручје истраживања које се убрзано развија. Основно истраживање на овом пољу је усмерено ка боји и композицији материјала и њиховој способности да рефлектују или апсорбују (и емитују) сунчево зрачење. Боја и састав материјала снажно утичу на температуре материјала изложене сунчевом зрачењу. Топлотна енергија настала апсорпцијом сунчевог зрачења ће у коначном доспети у околну атмосферу, изазивајући локално загревање. Нивои смога у ваздуху су такође у корелацији са порастом температуре. Стога, како се температура урбаних подручја повећава, тако се повећава и могућност за настанак смога и загађења. Један од материјала који смањује између осталог и напред наведене негативне ефекте по окружење је и бели бетон. Бели бетон, справљен од белог цемента је популаран код архитеката захваљујући свом чистом и једнообразном изгледу. У раду су приказана својства белог цемента, белог бетона и предности његовог коришћења као елемента одрживог градитељства.
 
 Кључне речи:
 бели цемент, бели бетон, одрживо градитељство