Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 361-372


МОГУЋНОСТИ У РАЗВОЈУ ПРЕДНАПРЕГНУТИХ МОСТОВСКИХ НОСАЧА ОД ЛАКОГ БЕТОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.036
UDK: 691.328.2 : 624.21.036.5/.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Balázs, György L.; Nemes, Rita; Lublóy, Éva
 
 Резиме:
 Лакоагрегатни бетони представљају изазов у развоју мостовских носача са смањеном сопственом тежином. Уштеде у трошковима превоза монтажних носача могу бити значајне. У Мађарској су започета опсежна истраживања (у сарадњи са пројектним бироом и производним погоном за израду монтажних елемената) у циљу развоја могућих бетонских мешавина и правила пројектовања монтажних мостовских носача од лакоагрегатног бетона. Посебни аспекти наших студија су били: избор врсте лаког агрегата, пројектовање бетонске мешавине, адекватна нега, релативно високе коначне чврстоће и прилагођавање процеса производње у производним погонима. Додатни захтев је био да се постигне и висока рана чврстоћа. Као део истраживачког пројекта, урађен је прототип носача од бетона класе чврстоће ЛЦ50 / 55 и класе густине д 2.0. У раду се фокусирало на два главна аспекта: везе између каблова и лакоагрегатног бетона и трајност (посебно отпорност на мраз и миграцију јона хлорида). Прототип носач је произведен у фабричким условима и оптерећен до лома.
 
 Кључне речи:
 ЛБ, лаки бетон, мостовски носач, густина, монтажни, прототип